November 2011

Návrat?

16. november 2011 at 19:54 | Michaela |  Pro vás
V poslední době o tom hodně přemýšlím. Začala bych na jiném webu, pokusila bych se psát i v angličtině, psala bych častěji, byla by větší možnost sledování,...

Ano nebo ne?

Je to proto, že na facebooku se stále přidávají fanoušci a snažím se ty stránky aktualizovat. Možná by šlo začít i s webem... Uvidím podle reakcí!!:))


Lately a lot of thinking about it. I started on another site, I tried to write in English, I wrote more, it would be a greater possibility ofmonitoring, ...

Yes or no?

This is because Facebook still adding fans and try to update thesite. Maybe go to the web and start ... I see the reactions !!:))